im. Książąt Marii i Włodzimierza Czetwertyńskich

The Foundation’s Council and Board

The Foundation’s Council:

Andrzej Kołpak – Klewczyński – Chairman of the Council
Krystyna Kulczycka – Member of the Council
Andrzej Załęski – Member of the Council
Sawa Zarębińska – Member of the Council

 
The Foundation’s Board:

Albert Światopełk-Czetwertyński – President
Montserrat Gras Graupera – Vice President
Magdalena Staśkiewicz – Secretary
Marek Światopełk-Czetwertyński – Treasurer
Jan Borowicz – Member of the Board
Zbigniew Migdalski – Member of the Board
Ryszard Seidel – Member of the Board

Comments are closed.