im. Książąt Marii i Włodzimierza Czetwertyńskich

Dlaczego pomagamy?

Nasza działalność polega na pomocy emerytom, ludziom starszym i pozbawionym dostatecznych środków do życia, otrzymującym od państwa emerytury i renty w wysokości absolutnie niewystarczającej na zapewnienie godnej egzystencji. W wielu przypadkach te świadczenia finansowe są zbyt skromne nawet na pokrycie podstawowych potrzeb, takich jak zakup pożywienia, opłata za czynsz i za media, wykup coraz droższych lekarstw itd.

Dlatego staramy się pomóc tym najbiedniejszym, opłacając za nich rachunki za czynsz i niezbędne media, takie jak elektryczność i gaz, wykupując im lekarstwa i in. Pomagamy w miarę potrzeb oraz naszych możliwości.

Nasza działalność skoncentrowana jest na Warszawie. A to dlatego, że każdą osobę, która poprosi nas o pomoc odwiedzamy w miejscu zamieszkania.

Oprócz pomocy materialnej, naszym Podopiecznym udzielamy także pomocy prawnej. W miarę potrzeb organizujemy spotkania współpracującego z nami pana mecenasa z ludźmi mającymi skomplikowane problemy natury prawnej, a których nie stać na opłacenie drogich porad prawnych.

Jedną z form naszej działalności jest obdarowanie tych najbardziej potrzebujących paczkami świątecznymi – wielkanocnymi oraz wigilijnymi. Tym, którzy z powodów zdrowotnych do nas przyjść nie mogą, zanosimy paczki do domów. Dodatkowo z okazji Świąt Bożego Narodzenia organizujemy poczęstunek w siedzibie Fundacji.

Aby wspomagać naszych Podopiecznych, potrzebujemy stosownych funduszy. Ich zbieranie jest podstawowym zadaniem Fundacji. Dotychczas ograniczaliśmy się do wysyłania listów z prośbą o wsparcie dla seniorów oraz składaliśmy wizyty ludziom, od których spodziewaliśmy się otrzymać datki na ten cel. Teraz wprowadzamy również inne formy pozyskiwania środków, m.in. rozsyłając nasze materiały informacyjne do przyjaciół i znajomych w Polsce i za granicą, a także aktywnie udzielamy się na różnych płaszczyznach. Wspomagają nas firmy, osoby prywatne oraz grupy osób. Bardzo dziękujemy za każdą pomoc – bez niej nie bylibyśmy w stanie wspomagać tych najbardziej potrzebujących.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: firmy, organizacje oraz osoby prywatne do wspierania naszej Fundacji!

Możliwość komentowania została wyłączona.