im. Książąt Marii i Włodzimierza Czetwertyńskich

Rada i Zarząd Fundacji

Rada Fundacji:

Andrzej Kołpak – Klewszczyński – Przewodniczący Rady
Krystyna Kulczycka – Członek Rady
Andrzej Załęski – Członek Rady
Sawa Zarębińska – Członek Rady

 
Zarząd Fundacji:

Albert Światopełk – Czetwertyński – Prezes Zarządu
Montserrat Gras Graupera – Wice Prezes Zarządu
Magdalena Staśkiewicz – Sekretarz Zarządu
Marek Światopełk – Czetwertyński – Skarbnik Zarządu
Jan Borowicz – Członek Zarządu
Zbigniew Migdalski – Członek Zarządu
Ryszard Seidel – Członek Zarządu

Możliwość komentowania jest wyłączona.