im. Książąt Marii i Włodzimierza Czetwertyńskich

Fundacja Prometeusz dla Seniorów

z_pochodnia

„Prometeusz, mitologiczny heros
Wykradając Zeusowi z Olimpu ogień,
Stał się darczyńcą ludzkości ucząc ją
Posługiwania się tym dobrodziejstwem”

 

 

Fundacja stawia sobie za cel udzielanie pomocy i wspieranie radą ludzi starych, biednych, chorych, samotnych, bezdomnych, słowem tych seniorów, których los doświadcza najokrutniej. Zapewnienie im godnej starości i zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych nie jest żadnym dobrodziejstwem ani łaską, lecz obowiązkiem społeczeństwa, czyli nas, ogółu obywateli, a przede wszystkim rządu oraz wszelkich organów władzy państwowej i samorządowej. I właśnie o to Fundacja zamierza zabiegać wszelkimi możliwymi sposobami na wszystkich płaszczyznach społecznego porozumienia.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Telefon: 797 766 649